The Chemical Innovative Material
  • T : 070-4700-8803
    Fax : 070-4700-8807
    E-mail : treeel@treeel.com
    친절하게 답변해 드리겠습니다.
특허출원

PCT출원 1건

페이지 정보

작성자 관리자 작성일18-10-19 15:48 조회1,785회 댓글0건

본문

PCT출원 1건

상호명    : ㈜트리엘   |  대표자 : 변우근  |  사업자번호 : 582-87- 00143
주      소 : 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로16번길 16-4(에이스동백타워1동 1201호)
대표전화 : 070-4700-8803 / FAX : 070-4700-8807 / E-mail : treeel@treeel.com  
COPYRIGHT(C) 2018 www.treeel.com ALL RIGHT RESERVED.